0
Nakupovalna košarica je prazna

HIŠE V HOROSKOPU


Astrološko svetovanje, Vedeževanje
Astrološko svetovanje, Vedeževanje

 

Za osebno svetovanje sprejemam naročila na telefonsko številko

041 719 738.

Razlaga rojstne karte in pogled v tarot karte

Vedeževanje Maribor

 

 

Hiše v horoskopu
Hiše v horoskopu

Klasična astrologija uporablja 12. hiš. Razdelitev horoskopa na astrološke hiše je odvisna od kraja in časa rojstva. Vsak dan preidejo vsa znamenja in vsi planeti vseh dvanajst hiš. Na horizontu se vsake 4 minute dvigne druga stopinja znamenja, tako da se vseh trideset stopinj znamenja premakne v dveh urah. Kako delimo hiše, smo že spoznali. V Evropi uporabljamo večinoma hišni sistem po Placidu, sistem enakih hiš in hišni sistem GOHA (Kocha). Hiše Placida uporablja astrolog, ko bi rad izvedel kaj o osebnosti, poklicu, ljubezni ali celo pri vprašanjih o partnerstvu. V astrologiji ima vsaka hiša določen pomen in pokaže določena življenjska področja. Hiše  označujemo vedno v nasprotno smer od urnega kazalca (nakazan s puščico v sliki zgoraj). Ko poznamo pomen hiš, lahko začnemo povezovati med hišami, znamenja, planeti in aspekti. Kako se to dela bomo izvedeli pri posameznih interpretacij horoskopa, sedaj pa k opisu vseh 12. astroloških hiš.

 

OPIS HIŠ
Vse hiše so opisane tako, kot sledi:

• po ključnih besedah

• dodelitev naravnih vladarjev ter tip hiše

• opis za tolmačenje osebnosti

• opis za partnerski horoskop oz. kompozit

• opis za interpretacijo političnega horoskopa

• opis za interpretacijo horarnega horoskopa

 

1.HIŠA

Ključne besede: JAZ
Dodelitev naravnanega vladarja: MARS
Dodelitev naravnega znamenja: OVEN
Tip hiše: kotna hiša, kardinalna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Prva hiša se začne z ascendentom in je hkrati tudi najbolj vzhodna točka horoskopa. Ta točka se je dvignila na horizontu, ko se je oseba rodila. Vsak človek ima torej dve znamenji sonce in Ascendenta. Ascendent opisuje tisti opazni del človekovega značaja, ki ga drugi opazijo, ko stopijo v stik s to osebo. Medtem ko bodo lastnosti sonca opazili šele čez nekaj časa, ko bodo osebo bolje spoznali. Osnovna oblika zunanje pojave, v kolikor je mogoče modificirati tudi tip rase in družinski tipus, zgradba postave, posebno pa oblika obraza, posebnost kretenj gest in mimike. Posebnosti, ki so nastale zaradi podedovanega nagnjenja ali psihične posebnosti v povezavi z obliko rasti; ne skupna konstitucija, ampak samo glede reakcij na neposredne zunanje vplive (občutljivost na klimo, senzibilnost, motoriko itd), ter psihomotoričnega stališča do sveta, način prestopa do stvari in instinkti, da se lahko s svojim posebnim načinom uveljavi. Način izražanja in glas, način gibanja in druge posebne značilnosti in znamenja. Interes ki ga je osebe znotraj sebe oz. zase določila. Vloženi trud, poraba sredstev, ki jih osebe porabi za lasten pojav in osebne motive, ki jih postavi, ko pride na sceno. Stopnja samostojnosti in pri tem prilagajanje na pričakovanja svoje okolice. Samoučinkovan osebnostni značaj, stilizacija obnašanja na individualen način, pač tako kot si to oseba sam želi. Okolje zadev, s katerimi se nedvomno poistoveti, način njenega postopanja, odvisnost od takih zadev kot emblem osebnega stila življenja ali odsotnost tega.


OPISUJE V KOMPOSITU
Prva hiša je zelo pomembna. V tej hiši se vidi kakšen vtis naredita partnerja na okolje, kako jih drugi ljudje vidijo. Razvidno je ali imata enotnosti v značaju ali pa nasprotujoče lastnosti. V primero velikih planetov v skupni prvi hiši lahko partnerja igrata na zunaj vloge, znotraj pa ne obstajajo nobenih skupnosti. Vendar kaže pogosta zasedenost planetov v prvi hiši, da je njihov odnos življenjsko pomemben, posebno, če je v prvi hiši sonce, luna, Venera, Mars in Jupiter.


OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Država v celoti, Ascendent lahko pokaže mit, sliko in naravo države in je zastopnik pradružbe od začetka njene eksistence.


OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Opisuje prva hiša skupaj z ascendentom in planeti v trenutku postavljenega vprašanja osebo, ki postavi astrologu vprašanje.

 

 

2. HIŠA

Ključne besede: LASTNINA IN ZASLUŽEK
Dodelitev naravnanega vladarja: VENERA
Dodelitev naravnega znamenja: BIK
Tip hiše: sledeča hiša, fiksna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Opisuje način, kako oseba zasluži denar in kako ravna s finančnimi obveznostmi, ter pove o njegovem odnosu do denarja. Dalje opisuje njegovo materialno lastnino, materialne dobičke, izgube in nihanje zasluženega denarja, ter njegovo potrebo po zanesljivosti in njegovo samozavest; kako bi lahko zaslužila denar in zaradi tega tudi gospodarske razmere osebe v življenju, med katerimi sodijo tudi dolgovi. Ta hiša nakazuje „skrite“ talente, nagnjenja in naravne sposobnosti osebe, ki jih ima že od rojstva. V tej hiši so opisna sredstva, za katerim se oseba postavi na lastne noge v realnem svetu. Opisuje obstoječo sestavo snovi, ki jih oseba potrebuje za prilastitev lastnine. Osnova sprejemanja hrane, užitek in prilagajanje snovi, fiziološka zgradba, organski ukrepi za zaščito telesne nepoškodovanosti. Duševno usmerjenost do dejanske podlage, zahtevah in pogojev, da lahko občuti oseba varnost. Pridobivanje in zagotavljanje materialnih sredstev, pridobitvena dejavnost v obdobju lastne eksistence. Lastnina in njeno kopičenje, odnos do financ in upravljanje z njimi, gospodarske ureditve po vidikih zagotavljanje in zavarovanja rezerv. Nakup ali odkup vrednostnih papirjev in premičnin, ter prodaja, urejanje izdatkov, izplačil, ter sploh način gospodarskega poslovanja. V nadaljnjem opisuje telesni občutek lastne vrednosti. Vrednostne občutke stvarnega prejemanja, ki se vse skupaj nanaša na zasebno lastnino in na osnovi občutka neodvisnosti, posebno pa odnos do samo pridobljenih stvari (opreme in druge nakupe), objektivnost osebe do zaščite in negovanje teh dobrin. Interes na okusno rabo pridobljenega. Ravnanje z vrednostnimi predmeti, nakitom, umetniškimi predmeti itd. Instinkti za vrednost določenih živil in njena uporabna vrednost, kakor tudi predmetov za praktično uporabo. V prenesem smislu, opisuje oblike prilastitev stvareh v osebni inventar, k temu spada tudi duhovna lastnina in njena dogmatizacija (trdega oklepanje nazorov, določenih teorij, naukov ali doktrine) v skladu z varnostjo, ki oseba nudi realni zavesti. V nadaljnjem opisuje tudi lastništvo od določene osebe, ljubiteljstva, ki so prišla v navado, redno ponavljanje uživaških potreb in njena zadovoljitev. Osnova osebne zgradbe je več ali manj diferencirana, kajti vse materialnosti so v svoji vlogi izražene kot neka »stvar zame« in je odvisna od pojmovanja oz dojemanja tega, ali je neka stvar »nujno potrebna« ali »v sili nepotreben luksus»
OPISUJE V KOMPOSITU
Druga hiša v partnerskem horoskopu se nanaša na vrednote in igrajo pomembno vlogo. Pokaže katere vrednote so za partnerja pomembna, ter pojasni v kolikšni meri so skupne vrednote vplivale na nastanek zveze (npr. ker se oba zanimata za iste stvari in ideje, lahko sta tudi oba poklicno ali materialno dobro situirana), ter istočasno ali te vrednote razdvojijo ali zvezo drži skupaj. V kolikor so v drugo hišo slabi aspekti, posebno pri Plutonu ali Marsu, je to jasen znak, da se prepirata zaradi raznolikosti mnenj ali osebnih pomembnih vrednot. V primeru pozitivnih aspektov se njihove vrednote usklajujejo ali pa spodbujajo oz. se s tem dvigne vrednost partnerstva. Opisuje tudi, v katerem obsegu imata partnerja na voljo lastnino ali materialne dobrine. Iz prakse kaže Jupiter v drugi hiši, da ima eden ali oba partnerja visok zaslužek. Temu nasprotno kaže slabo aspektirana druga hiša, da imata partnerja težave z denarjem ali lastnino, ki so lahko vzroki za spor. Možen rezultat je tudi, da nobeden od teh dveh ne zna ravnati z denarjem. V tem primeru je potrebno pogledati tudi 8. hišo.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Opisuje način proizvajanj, produkcije živila, stanje do materialnih in finančnih virov. Banke, finančno moč, materialne vire, bogastvo države, gospodarstvo, bruto socialni dosežek. (Ne) sigurnosti kolektiva in vrednote družbe
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Druga hiša tu opisuje lastnine, talente, zaslužek, denar, delnice, vrednostni papirji (pri prodaji), zlatnino in druge dragocenosti. Upoštevanje Venere in Lune.

 

3. HIŠA

Ključne besede: KOMUNIKACIJA, UČENJE, MIŠLJENJE, SOSEŠČINA
Dodelitev naravnanega vladarja: MERKUR
Dodelitev naravnega znamenja: DVOJČEK
Tip hiše: padajoča hiša, spremenljiva hiša

OPISUJE V KOMPOSITU
Tu se spozna miselnost in intelekt. Način ravnanja s problemi in način analiziranja le teh, ter način, kako pride oseba do informacij. Človekove učne in komunikativne sposobnosti, kar mu služi k pridobivanju znanja ali novosti. Dalje opisuje uporabniške oblike praktične sodbe pri stikih z soseščino ali od obiskovalcev, ter način odnosov do le teh. Racionalizacija prakse na področju pridobivanja znanja in poklica v skladu s osebnimi interesi in potrebami, doseženih izboljšav in smotrnih sprememb. Potovanja, kakor tudi oseben odnos do potovanj, cest in prometnih sredstev, ter prometno sredstvo, ter zmožnost in sposobnost izvedbe le teh. Diferenciacija ustnega in pisnega izražanja, stilističnih vaj, ukvarjanje s književnostjo, literaturo, pisanjem ali dopisovanjem. Dalje značilnosti osebne razvojne poti, posebno oblikovanje logično-formalne inteligence; krize, obrat in neprekinjena linija te poti. Interes do pisanega v direktnem kot v prenesenem smislu, tudi interes do biografij, pričevanj lastne osebnosti, procesi. Spretnosti, kot je pisanje, govor, mišljenje, branje in vodenje raziskav. Sposobnosti in želje do učenja in sposobnost za študij. Ta hiša je povezana tudi z načrtovanjem pogodbe in dogovorom, predstavitvijo idej in predloga, trgovanja, trženja, vključno s prodajo, marketing in stiki z javnostjo kakor tudi lastna propaganda. Opisuje tudi sosede te osebe in odnos do teh. Dalje kratka potovanja do (približno 300 km od doma) in vsa lokalna transportna sredstva ter plovbo. Tretja hiša daje izjave o osnovni izobrazbi (osnovna šola do konca srednje šole, ne pa o visoki izobrazbi (visoko strokovna šola ali univerza, to spada v 9. hišo). Dvojna ali dvotelesna znamenja v tej hiši (kakor tudi v 9. hiši) kažejo na dvojno izobrazbo. Med dvojna ali dvotelesna znamenja prištevamo Dvojčka, Ribi, Strelca in Devico. Kdaj si je pridobila dvojno izobrazbo. Upoštevanje planetov v tej hiši daje vpogled, na kakšen način se oseba najlažje uči. Z luno bolj s čutom, Merkur z branjem in pisanjem, Venera z igro, risanjem in vizualizacijo, itd. Tretja hiša ravno take daje vpogled v razmerje do sorojencev, sestričen in bratrancev in sosedov in pripoveduje, kaj je oseba dojela otroštvo ter izkušnje v teh letih. Npr. kaže Saturn v tej hiši po navadi na to, da imata brat ali sestra težave. Ta hiša opisuje tudi, v kakšnem okolju se oseba dobro počuti. Nadalje opisuje obliko razvoja v vsakdanjem življenju, ter sprejemanje pobud od se spreminjajočih okoliščin in oseb, katere sreča. Zavedanje prednosti emocionalnih odnosov do teh ljudi, udejstvovanje nuje do učenja in izobraževanja, ter nuja po duhovni izmenjavi in izravnavi. Vtisi iz otroških dni. Spor z bratom ali sestro, ter pridobivanje šolskega znanja, ali znanja iz časa kot vajenec, dodatnega izobraževanje in izpopolnjevanja na področju obrti, tečajev, predavanj, seminarjev in iz privatnih debat, tudi iz knjig, in v tem smislu tudi iz časopisov in revij ali od vtisov s poti.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Opisuje v političnem horoskopu Tretja hiša ima tukaj v bistvu isti pomen kot zgoraj naveden opis osebnosti. Vendar je tu močen poudarek na komunikacijo med partnerji. Torej če imata partnerja vedno komunikativne težave, bomo našli v tej hiši slabo aspektirane planete ali pa Mars, Saturna ali Plutona, tudi Merkur v slabem aspektu k omenjenimi planeti kaže nato, da je komunikativnost sporna in neusklajena. Če eden od njih opazi, da ga drugi ne razume, ali pa njegove izjave napačne razume, se bo to v tej hiši jasno pokazalo. Tudi prehod iz najprej zanimivih pogovor, ki kasneje preidejo v pogovor vsakdanja in s tem postanejo dolgočasni, ker se nobeden od njih dveh ne potrudi za uvajanje novih zanimivih področji se da ravno tako prebrati tu. Zelo velika zasedenost planetov (posebno močnih planetov) kaže na duhovno sorodno mišljenje. Taki partnerji se imajo vedno veliko za povedati, najdejo vedno nekaj novega in se rada pogovarjata. Opaziti je velika skladnost in izmenjava idej in misli. V nekaterih primerih (odvisno od stanje planetov) lahko pokaže prevelik poudarek na mišljenje in komunikacijo, ker nazadnje ni več prostora za izmenjavo emocionalnosti in nežnosti.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Izmenjava informacij in blaga, trženje, komunikacija, sosednja države, zunanja politika, ceste, železnica, telefon, šole, pošta, časopisi in druge komunikacijske medije (TV, radio, itd) računalniški terminali; literatura, svoboda mišljenja, javne razglasitve, skupen jezik in izobraževalni sistem. Bratje in sestre, kratka potovanja, lokalni promet, transportno sredstvo, sporočila in novice, jeziki, komunikacijska sredstva (telefon, telegram, e-pošta, pisma, knjige, časopis, radio in televizija), računalniški, osnovna šola, sosedje, obisk, agenture. Signifikatorji so Merkur (za novice po pošti) in Uran za (elektronsko pošto): Uran

 

4. hiša

Ključne besede: DOM, POREKLO
Dodelitev naravnanega vladarja: LUNA
Dodelitev naravnega znamenja: RAK
Tip hiše: kotna hiša, kardinalna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Opisuje vaš dom, njegov videz, kako si ga najraje uredite, kje stoji vaš dom in s kom delite prostore svojega doma. Nanaša se na domače goste in obiskovalce na dom, tudi tiste, ki le prihajajo sem ter tja na obisk. Vlada tudi nad osebami, ki motijo domači mir, se doma z vami prepirajo in Vas spravljajo v nemir. K tej hiši sodi Vaše družinski način življenja, vaša lastnina in nepremičnine (kup ali prodaja nepremičnin in zemljišča). Tudi opis najemniških stanovanj ali hiš. Opisuje starše in Vaš odnos do njih, vaš življenjski stil in milje, katerega boste dosegli kasneje v življenju. V bistvu je ta hiša tudi nekako slika ali metafora zadnjih dni vašega življenja. Dalje povezava k domu staršev, domovine, podedovanih in običajnih razmer, do podedovane lastnine in narave na splošno. Po drugi strani lastna ustanovljena družina in lastno ustvarjen smisel za dom. Zemljiška in hišna posest, nepremičnine in vknjižene nepremičnine, razmerje do zemlje in njeno ocenjevanje. Dom kot materinsko področje. Gospodinjstvo kot organizem in sposobnost oz. interes, da teh dejavnosti ali kaj takega spraviti v tek, negovati, ga voditi in poskrbeti za nemoten blagor sostanovalcev in sposobnost oživeti notranjo blago atmosfero v njej. Glasovanje več oseb in medsebojno opravljanje, tako, da vsak pride do svoje pravice in se lahko razvije v svoji osebni svojskosti, pri tem pa upošteva in podpira skupno delovanje celotnega doma. Umik v zasebnost in »pometanje pred lastnim pragom«, samovzgojne polaganje računov pred »notranjim sodnikom», pretresi in krize lastne morale pri nastanku usodnih udarcev v privatno področje. Življenje na lastnem domu ter možnost se v njem vesti po lastnih naravnih zasnovah in lastno pridobljenih vrednotah. Na drugi strani pa bistvo spominskih slik iz zgodnjega otroštva, njihovi pozni učinki davno minulega pravljičnega sveta, neizpolnjenih želja, prikrite še vedno obstoječe težnje, na drugi strani pa z muko pridobljena življenjska samouresničitev ali udarci in trdne vrednote, ki odločajo problematiko v starosti. Spomini na arhaične simbole za splošne življenjske motive, ukvarjanje z začetkom in koncem stvari.
OPISUJE V KOMPOSITU
Opisuje  dom, čeprav nimajo nekateri partnerji nekaj takega kot je dom. Hiša pokaže kot kotna hiša elementarne korenine partnerstva v dobesednem smislu (geografskem), kakor tudi v prenesenem smislu, glede na duhovnost in emocionalnost. Kaže na notranjo globino partnerstva in mogočnost, da se to pokaže nazven. V četrti hiši astrolog ugotavlja ali imata sploh osnovno skladnost in ali obstaja zato bistvena emocionalna in psihološka osnova. V nadaljnjem kaže tudi na dom. Dom je tam, kjer se izražajo najgloblje emocionalne in psihološke oblike obnašanja dveh oseb. Močan poudarek te hiše kaže na to, da si partnerja izmenjavata emocionalne izkušnje in čute ter da imata skupen dom.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Trajna naselitev, stalnost in družinski klan, poljedelstvo in materinski arhetip, na splošno ljudstvo, ideologije množice in njihove opozicije nacionalizem, dežela, izdelki in proizvod posebno iz zemlje, osnova družbe, globoko zakoreninjene tradicije.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Mati ali oče, nosečnost, začetek življenja in konec življenja, pokoj, dom, domovina, doma, družina, nepremičnine (zemljišče, hiše, stanovanje), podzemljski prostori tudi grobovi, luknje, vodnjaki, jarki in rudniki (votline).

 

5. HIŠA

Ključne besede: LJUBEZEN, ZABAVA, IGRA, OTROK, ŠPORTNE AKTIVNOSTI
Dodelitev naravnanega vladarja: SONCE
Dodelitev naravnega znamenja: LEV
Tip hiše: sledeča hiša, fiksna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Peta hiša opisuje vašo seksualnost, plodnost, impulze in strasti, kakor tudi veselje do življenja, ljubezensko življenje, (občasne) romance, veselje in zabave, prosti čas in konjičke. Opisuje otroke in nosečnost, kakor tudi rojstvo. Vlada nad kreativnostjo, smislom za umetnost, novim idejam in športom. Če lastnik horoskopa obišče družbeno zabavo, se bo to tukaj ravno tako pokazalo, kakor tudi način kako se spočije. Izda ali ima oseba igralsko strast ali če je ljubitelj iger na srečo, ter ko tvega svoje investicije na borzi - na kakšen finančen način tvega investicijo. Pomembne stike partnerske in odnos do vaših otrok lahko preberemo ravno tako iz te hiše. V ožjem smislu opisuje sredstva in načine uresničitve generičnega nagona, pogoje potence za zaploditev ali sposobnost spočetja otroka. Ljubezen z njenimi upom in razočaranjem, tendence dogodkov in doživetja. Otroci in odnos do otroka kot oseba, katera je potrebna nege in je nosilec njegovih prenesenih pričakovanj, kot tudi kot predmet vzgoje, lastnih otrok, posvojencev in dijakov. V nadaljnjem smislu vsa ustvarjalna dela, predvsem umetnosti ali umetniških projektov. Varovanje vitalnih gonilnih sil in njen prikaz kakor tudi opredmetenje. Kontrola nad lastnim nagonom. Delno tudi tekmovanje potence v že mojstrski ali učinkoviti obliki, delno slutnja in prebuditev še neznanega in iskanje izražanja v ljubezni. Sem spadajo konjički, diletantska nagnjena ali ekscesi eksistenčnega užitka. Na drugi strani tudi samovzgojena potreba, da ga partner po vrednostni spoštuje in se bi rad izkazal temu vreden. Situacija življenjskega igranja v celotni obsežnosti. »Spekulacija zvrsti, ki se regenerira« z razplojevanjem, in ki sega v tveganje in domneve ljubezenskih pustolovščin. Pedagogika igralnega nagona, tako tudi uresničevanje in način razmišljanja o umetnosti kot igra oblikovalnega prikaza in upodobitev, od izpolnjevanje najvišjih estetičnih zahtev do stopnje, ki je zgolj zabava ali pa mu služi le kot razvedrilo. Tudi šport sodi sem; in končno igre na srečo, loterija, stave in špekulacija z denarjem. V širšem smislu tudi igranje s fikcijami, vrste »kaj bi bilo, če bi« špekulativnih miselnih tokov, ter tveganje v neznano, podjetnost, ki presega predvidljiv uspeh, v kolikor ni zasnovana na racionalni podlagi.
Opisuje v kompositu Ta hiša ima veliko skupnega z osnovnim pomenom. Opisuje ljubezenski odnos, otroke (če jih partnerja imata), kreativnost in izraz lastne osebnosti. Ta hiše posebno pokaže ali se lahko partnerja v medsebojnem odnosu obnašata naravno. Tam kjer temu ni tako, nosijo nekateri le fasado tega, kar drug od njega ali nje pričakuje, s tem postane eden od partnerjev v takem partnerstvu, posebno, če je ta zgrajena na osnovi pretvarjanja ali preveč kompromisov oziroma laži itd., razočaran v tem trenutku, ko pride resnica na dan ali ko se eden od njih zaveda zmote. Posebej močno poudarjena peta hiša kaže nato, da je izhodišče lasten izraz obeh partnerjev. Partnerja sta se našla zato, ker se rada med seboj družita in kjer sta si všeč. Ker ta hiša povsem poudarja ljubezensko razmerje, ne pa trdno vezo, je pri preveč velikem poudarku te hiše poroka ni priporočljiva. Sicer pa lahko gre tudi za imenitno prijateljstvo, pri katerem bi morala biti poudarjena tudi 11. hiša (prijateljstvo). Četudi se najdeta dve osebi in pri tem ohranita svojo individualnost, kaže prevelik poudarek nato, da bo tako tudi naprej ostalo, prilagodljivost, ki je pa potrebna zato s tem pa ni dana in zato tudi ni primerno za načrtovanje zakonske zveze.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Veselje, kreativnost, zabava, gledališče, kino, šport, socialni dogodki nacionalnega karakterja, otroci, število rojstev, visoka družba, (finance) špekulacije.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Otroci, domača žival, hobiji, prosti čas, veselje, veselice, zabave, razvedrila, loterija, loto, sreča pri izpitih, igre na srečo, špekulantskega posla, rizik, ljubica, ljubimec, fant, punca, ljubezenske afere, prosto delovno razmerje.

 

 

6. HIŠA

Ključne besede: DELO, ZDRAVJE
Dodelitev naravnanega vladarja: MERKUR
Dodelitev naravnega znamenja: DEVICA
Tip hiše: padajoča hiša, spremenljiva hiša

OPIS OSEBNOSTI
Tukaj najdemo vsakdanje delo, obveznosti in metode kako opravljamo delo. Pokaže področje in predmete, ki jih imate pogosto v roki. Ob enem se lahko vidi naravo vašega dela in splošno okolje vašega področja, kakor delovnega mesta. Opisuje tudi ljudje, ki jih zaposlite, oz ljudje s katerim imate opravka pri delu (ali pa doma).Ta hiša opisuje zavest in vaše aktivnosti, ki jih naredite za ohranitev zdravja. K temu sodijo diete, fitnes in telovadba, preventivni pregledi, obiski pri zdravniku. Vaša bolezensko nagnjenje in zdravljenje bolezni sodijo v to hišo. V ožjem smislu opisuje telo kot delovni stroj, njegove motnje in popravljanje teh motenj (reforma prehrane, kure itd.), presnova in izmena energij, ter zdravo prepletanje telesnih funkcij oz. ohranjanje delovne storilnosti ali zmožnosti, ali pa prizadetost, organska obolenja in njenega zdravljenja. Nega telesa, osebna higiena, gimnastika, športne sposobnosti, telesne vaje v instrumentalnem smislu, pridobitev ročnih spretnosti ali drugih specializacij. Dalje opisuje metode in funkcionalno opravljanje delo, fizično ali duhovno. Uporaba sredstev in služečih moči, obvladanje tehničnih  spretnosti, kakor tudi neuspešnost ali pomanjkljivosti pri delu. V tem smislu primernost v delovnem razmerju, ravnanje z uslužbenci in podrejenimi oz. izzivanje trendov; odnos do orodja, aparatov, delovnih predmetov, držanje reda glede na svojstveno funkcijo posameznih predmetov ter njihovo pripravljenost za uporabo, razdelitev delovnih operacij in na koncu opisuje tudi negovanje materiala.Šesta hiša opisuje ravno tako gospodinjenje in razmerje do gospodinjskih predmetov in oblačil, higienskih oprem in koristnih stvari življenjskega udobja nasploh. Zaračunavanje izdatkov v okviru razpoložljivih sredstev, ter v nasprotnem primeru gospodarjenje z dolgovi in krediti, ter odnos in ravnanje do služinčada in pomožnega osebja in nazadanje tudi do hišnih ali delovnih živali.
OPISUJE V KOMPOSITU
Šesta hiša je lahko težko breme, ker kaže skupne obveznosti in odgovornosti, katere nekateri niso pripravljeni prevzeti. Preveč poudarjena hiša kaže nato, da prevzema par obveznosti, vendar ne z veseljem, razen če se gre za posloven odnos. Če je partnerstva osnovan preveč na obveznost, kjer ni prostora za stvari, ki nudijo veselje, je poudarek lahko tu tudi težaven.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Storitve, zdravje družbe, delavci, delovni razred in politične ustanove, zaposleni v državni službi in uradniki, preventivni pregledi, socialne partije, vojaki, vojska in obramba ter produktivnost dela.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Delo kot uslužbenec ali nameščenec, uradnik, bolezni, prehrana, podnajemnik, majhne živali (majhne mucke, ptice, hrčki itd., tudi psi, manjše velikosti), orodja in instrumenti, teoretičen izpit, strokovna šola, maloprodaja.

 

7. HIŠA

Ključne besede: JAVNOST, TRAJNI PARTNERJI IN DRUŽABNIKI
Dodelitev naravnanega vladarja: VENERA
Dodelitev naravnega znamenja: TEHTNICA
Tip hiše: kotna hiša, kardinalna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Sedma hiša opisuje življenjskega partnerja osebe, katere natalno karto gledamo. To je zakonski partner ali oseba, s katerim je lastnik karte sklenil, da bo z njim ali njo trajno živel skupaj.
V tej hiši je prikazan tudi poslovni partner te osebe oz. osebo s katerim sklene resno pogodbeno razmerje, ki je veljavna med dvema osebama ali pravnima osebama. Ta hiša predpostavlja možnost, da pride do izpopolnjevanja pogodbe in tako do zaključka. Kaže pa tudi lahko na morebitne spore, konflikte ali nesoglasja in pripetljaji, ki je pričakovati iz takega pogodbenega razmerja in možnost najdbe soglasnosti med dvema osebama. Javno poznane sovražnike, nasprotnike in osebe s katerimi prekine oseba razmerje ali pogodbeno razmerje, posebno, če gre za osebo s katerim je oseba imela dolgotrajno vezo (npr. ločitev). Ta hiša daje izjave o strokovnjakih, ki jih ta oseba najame: advokata, posrednika, zastopnika ali drugo osebo, ki se z njim skupaj predstavi, ga zastopa ali dela v njegovo prid. Opisuje tudi to, kar ta oseba največ potrebuje od svoje druge pomembne osebe in pripoveduje o razvoju tega razmerja.
V tej hiši torej ne bomo našli ljubezensko razmerje (ta je opisana v peti hiši), ampak le vsako ljubezensko razmerje, ki postane resno partnerstvo. K temu sodijo obljube in dogovori v pismeni ali ustni obliki. Opisuje tudi umetniška dela in popularnost osebe, ter v nekaterih primerih tudi slavo.
V širšem smislu spoprijem z drugačnostjo, zahteve in težnje sodobnikov, uveljavitev pri njih in interesna povezanost z njimi, ter potrebo po pobudi in prijateljskega druženja. Spremenljiva usoda ali sreča strmenja drug proti drugemu ali enakosti v vsaki obliki združevanje in družabništva; sem sodijo tudi izbrane interesne povezave in njihove parlamentarne platforme, zveze, alianse, pakte in sodelovanje znotraj neke skupine, ter njihove privatne interese do zasebnega življenja; vodilna mesta v takih družb, pridobitev prevlade ali pa potegne krajši konec pri poslovnem družabništvu. Oblikovanje pogodbe, njen obstoj ali njeno prekinitev zaradi npr. spora in razčiščevanje; Nazadnje najdemo v tej hiši tudi opis znanih oz. odkritih nasprotnikov in njihovo izvedbo oz. vodenje pravde.
Na zasebnem področju opis življenjske zveze v dvoje ali zakon. Nastanek spora lastnega nagona do pravic in partnerja. Most vsakokratne izjave in proti-izjave, ter usklajevanje tega, privlačnost nadgrajene skupnosti, harmonija vodenja življenja, najden odziv ali pa odkrita pomanjkljivost resonance, neznosnosti ali nezdružljivosti. Lastne šibkosti in ranljive točke, na katere partner opozarja, možnosti do popravljanja v skupnem življenju, nesporazumi, notranje in zunanje motnje razmer ter ločitev ali razdor partnerstva.
Prilagajanje na spremenljive situacije okolja, tudi govorniško očaranje avditorija ali pa njena izpostavitev, »spotakniti se ob skriti pasti«, nerazumevanje za takšnost drugega ali motivacije skupnega življenja, nedostopnost, distanciranje. Tem v nasprotju odprtost za duševen dotok iz pogovorov in sporočil in komunikativno razumevanje.
OPISUJE V KOMPOSITU
Tu se izraža trud partnerjev, da nastane resna skupna zveza. To področja kaže na tesno in zaupni prijateljski odnos dveh oseb. Zato je poudarjena sedma hiša vsekakor dober znak zato, da bo zakon dolgotrajen.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Odnos do drugih družb in držav, razmerje do inozemstva, zveze, pogodbe, tematiko, ki jo projiciramo na sovražnika, sadeži produktivnega dela.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Resen oz. dolgoletni partner, poslovni partner, Zakon in zakonolom (ločitev), druga stran (pri nakupu ali prodaji), astrolog, javni sovražnik, občinstvo, tekme, proces, tat in tatvina (signifikator 12. hiša in Merkur), zdravniki.

 

8. HIŠA

Ključne besede: TUJA LASTNINA, DEDIŠČINA, KONEC
Dodelitev naravnanega vladarja: MARS (PLUTON)
Dodelitev naravnega znamenja: ŠKORPIJON
Tip hiše: sledeča hiša, fiksna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Ta hiše vlada nad ponovnim rojstvom, regeneracijo in transformacijo. Skupne finančne zadeve. Finančno področje, ta hiša ne zajema denar ki ga zaslužimo, ampak denar, ki se ga sposodimo oz. denar ki nam nekdo dolguje. Nagrada, ki jih pridobimo (zmaga), darila, dediščina, plačevanje davka in povračila, komisije, tantieme, podpore za otroke, plačilo/plačevanje preživnine, hipoteke, krediti, leasing. Vsakič, ko potrebujete denar za uresničitev idej, se pokažejo tukaj ali vam bo uspelo dobiti denar ali ne. V tej hiši je razvidno tudi materialno stanje partnerja. Razberemo lahko moč seksualnosti. Psihična doživetja se prav tako lahko pokažejo tukaj. Vlada nad začetkom in koncem, kakor tudi nad kirurgijo.
Pogoji in meje potrošnje vitalne energije, naravno odmerjena življenjska doba. Okoliščina fizične obrabe, utrujenosti in staranja, smrti; na drugi strani v dednih rezervah obstoječa elastičnost in moč do regeneracije in odpornosti. Zgradba lastne zmogljivosti s pomočjo »sesanja« in presnove tuje energije iz bližjega okolja, ter nosilec socialnih okoljskih atmosfer in v teh obstoječe nevarnosti, telesnih in duševnih napetosti razburkanih rudimentarnih nagonov, grozljivi vtisi, psihična okužba.
Pokazatelj kriz, konkretnih pogojev posebno, kar zadeva razvrednotenje, katastrofalne tendence, vojna in nemir, na drugi strani konjunktura in blagor. Dobiček ali izguba zaradi tega, abnormalno obogatitev ali razlastitev. Sodelovanje pri nalogah v prid javne blaginje ali skupne lastnine. Vse zadeve socialnih služb in davčnih uprav ali Upravnih, premoženjskih in pogodbenih osnov pri združitvah, trustov, korporacijah in partijah vseh zvrsti, ter dejavnosti organov javne varnosti. Sposobnost prilagajanja na interni način uradov, institucij, javnih služb itd,. Gradnja na tuj račun, uprava in revizija skupne lastnine. Tudi razgrajevanje socialne varnosti zaradi nove politične oblike ali iz asocialnih motivov. Ekstremi prostovoljnega žrtvovanja za dobro in zlo, kakor tudi neupravičena obogatitev ali pridobitev premoženjske koristi nacionalno premoženja (npr. vojnega dobička ali inflacijskega dobička), ter s tem oropanje drugih. Sem sodi tudi sabotaža zakonitih zahtev (kot npr. davčna utaja, itd.). Iz zakonite prirasti lastnine nad osebno pridobljenega (sklad, podpore, dota, dediščina).
Nazadnje sodi sem tudi zadnji trenutki življenja v samoti umiranja, ponujanje tolažbe in oporo: zadovoljstvo o smiselnosti življenja ali predstave o eksistenčnih oblikah onkraj praga, ki vodi iz tega življenja. Ukvarjanje z ugankami, skrivnosti in misterija minljivosti omejenega zemeljskega bivanja, razpadanje telesa in smrt, zavestno vdajanje od duhovne trajnosti. Interes za vprašanja meja nasploh, metafizični pogledi in doživljaji enigmatičnega, kar seže v sedanjost.
Opisuje v kompositu Tradicionalno je dodeljena osma hiša financam. V tem primeru bi bile tu skupne finance, medtem ko bi se dalo razbrati tudi finančno stanje partnerja. V kompozitu to ni tako enostavno, ker se ne da ločiti. Drug pomen je transfomacija, ki jo nakaže poudarjena osma hiša.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Finančna razmerja, smrt ponovno rojstvo in prenova življenja, internacionalne finančne stike in multinacionale koncerni, investicije v tujini, tudi kot posledice dejanja iz sedme hiše, mortaliteta, pogrebni običaj, nacionalna smrt.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Dediščina, lastnina drugih, akcije, vrednostni papirji (pri nakupu), krediti, operacije, rojstvo in smrt, zdravila, okultizem, podzemljsko dejanje, ilegalna dejanja, tabuji, seksualnost, izsiljevanje, problemi in težave, terorizem.

 

9. HIŠA

Ključne besede: TUJINA, PRAVO, VERA, VIŠJA IZOBRAZBA
Dodelitev naravnanega vladarja: JUPITER
Dodelitev naravnega znamenja: STRELEC
Tip hiše: padajoča hiša, spremenljiva hiša

OPIS OSEBNOSTI
To je hiša, ki nas spodbuja k bolj obširnemu in globalnemu načinu mišljenja, ki nam daje zamisli o prihodnosti. Vedno je nekaj priprav potrebno zato, da lahko uresničimo vse to, kar nam deveta hiša nudi. Dolgotrajna ali daljnosežna potovanja, internacionalna komunikacija, interakcije in odnosi s tujci, poslovne odnose z inozemstvom, oddaljeno sorodstvo, višja izobrazba so ključne besede te hiše. Opisuje tudi naše vedenje ali našo držo, pogled stališča na določene teme kakor tudi naš trud, da razumemo kompleksna vprašanja, vključno z moralo in etiko. Ta hiša govori kako debatiramo o filozofiji, veri, tisku, pravicah in akademskih stvareh. Ob enem poudarja znanstveno sposobnost uma in mentalno raziskovanje.
Sem sodijo vse oblike človeškega celokupnega razvoja in strmenje k temu. Torej sodelovanje pri verskem gibanju, raziskovalne naloge, potovanja in ekspedicije, politični poskus preoblikovanja in boji zato, napredovanje kulture, tudi na gospodarskem in tehničnem področju ter njihov razvoj, svetovna trgovina in svetovni promet, prodiranje v smer nad-osebnega in internacionalnega določenih zahtev iz katerih so sestavljeni osebni kontakti; geografske ali zgodovinske, pravne ali teološke interese, ljudska duhovna kultura in mitologija.«Selekcija nesmrtnih« svetovne literature, učitelji in voditelji človeštva, njen osebni zgled in njeno nasledstvo. Premiki sodobnih karakterjev, ki so na katerikoli točki «današnjega» usmerjeni k optimalnim možnostim »jutrišnjega«. Organizacije, ki služijo povezavi narodov, občekoristne ustanove, zavodi in institucije in njihova dejavnost; ter sem spadajoče ustrezne cilje, predavanje na visokih šolah ali univerzah, znanstveniki in izmenjava študentov, javne izobraževalne ustanove in organizacije.
Ekspanzija iz okolja porekla, prekoračenje normalnega tubita in običajnih meja. Migracija kot projekcija tega strmenja in nenadna prekinitev s poreklom. Dolga potovanja tudi v smislu empiričnih svetovnih nazorov, predelovanje plodnih vtisov iz tujine ali bolj zunanje spoznavanje sveta ali eksotike. Tu se pokaže ali je oseba svetovni popotnik ali navaden se samo klati naokrog v smislu »s trebuhom za kruhom«. Spoznamo svetovnonazorska stališča osebe, njegovo znanstveno in versko izoblikovanje. »Pogled iz hriba«, vrednotenje visokih in nizkotnih človeških kvalitet, tistih plemenitih, vzvišenih, junaških, gigantskih ljudi na eni strani, na drugi strani pa tistih, ki so prepadni in nizkotni. Filozofija pod vzgojnim vidikom človeškega rodu, ukvarjanje z »zadnjimi stvarmi« ali predstave o idealnih tipih in spreminjanje dojemanja pri interpretaciji večnosti. V posameznih primerih tudi preroške intuicije in sanje, ki napovedujejo prihodnost.
OPISUJE V KOMPOSITU
Deveta hiša kaže kakšen pogled imata partnerja na svet. Pozitivno poudarjena deveta hiša bi npr. kazala na visoki komunikacijski nivo. Razumevanje ter izmenjava idej. V nasprotnem primeru pa razlika v inteligenci in nesporazum.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Daljša potovanja in komunikacija na daljavo, zunanja politika, vera, plovba, založništvo, visoka izobrazba, pravi sistem, pravosodje, filozofija, verski konflikti, predstave morale, tabuji in splošen sprejem vrednot.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Tujina, daljša potovanja, emigracija, ambicije in ideali, filozofija vera, ceremonije in rituali (poroka), znanost, univerza, visoka izobrazba (gimnazija), učitelj, pedagog, psiholog, alternativna medicina, homeopatija, sanje in vizije (signifikator Jupiter).

 

10. HIŠA

Ključne besede: JAVNOST IN NAJVEČJI DOSEŽEK
Dodelitev naravnanega vladarja: SATURN
Dodelitev naravnega znamenja: KOZOROG
Tip hiše: kotna hiša, kardinalna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Slava, promocija, napredek, čast, službeni uspehi in priložnosti, naš ugled, sloves podjetja za katerega delamo, naš status v skupnosti. Ker je na začetku te hiše sredina neba (medium coeli (MC), kaže hiša skupaj tudi vaš poklic skupaj s prvo hišo, kje se boste najbolj odlikovali. Deseta hiša narekuje vašo službeno prispodobo in obsega strokovnjake, pomembne osebe in vlado, torej vse osebe, ki bi vam lahko bile pri službi ali uspehu koristne.
Soočanje z realnostjo pred oči občestva, oblikovanje in »izpiljenje« socialno veljavne oblike nastopa, primernega statusa, razredu in zgodovinskega trenutka. Samodokazovanje pod veljavnimi normami, nazori in običajnostih, ter uveljavitev pod pritiskom občih, najbolj nujnih dejstev. Izstopati iz anonimnosti in vzpon zaradi javnega mnenja, pridobitev priznanj, imena, položaja in čast, vpliv oblasti in slave. Tista ambicioznost ali v slabem smislu častihlepje, ki pripelje do duhovnih spoprijemov v državni službi ali gospodarski ključni poziciji, avtoritativno delovanje, obveznosti javnih nalog, reprezentančni položaj. Predpostavka položaja znotraj družbene strukture in z njo povezan pojem časti in kriterije uspeha. Vzpon, vendar tudi njena nevarnost oz. pogoji za padec iz že doseženega stanja. Obvladovanje zunanjih oblik svetovljanstva ter koncentracija politične volje«, da naredi »epohalnega državnika«.
Poklicno strmenje pri manjkajočem služenju za stvar. »stremuštvo«. Vodenje eksistenčnega boja gledano iz merila socialne večine, ugodne ali okrnjene okoliščine, specialnih talentov in odnos do materialnosti; Sem sodijo tudi samorastniki, torej človek, ki je sam iz sebe napravil pomembno osebnost; ali pa se je služeč porinil navzgor in uporabljal pri tem samovoljne metode ali se je nadpovprečno podrejal. Sem sodijo tudi intervencija sodobne zgodovine na zunanjo kariero, in iz tega sledeče poglede, vključenost v socialna preslojevanja, politične spremembe, tudi vpletenost v vojno ali perioda izgradnje in razcveta, odvisno od epohe in socialnega statusa.
OPISUJE V KOMPOSITU
Ta hiša kaže manj karierne cilje partnerjev, bolj kakšen socialen status dosežeta kot par v družbi. Opisuje tudi kakšen vzgled bi imela v družbi. Dobro poudarjena hiša posebno s Soncem, je za partnerja vsekakor boljša kot Mars ali pa Pluton.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Opisuje politično vlado, razred, ki vlada, kraljevsko hišo, aristokracija, poglavarje, predsednika stranke, nacionalni vzgled in kako sosedje vidijo to državo, ki jo gledamo v karti. Opisuje po katerih idealih teži družba in jih želi uresničiti.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Oče ali mati, avtoritete in uradi, policaji, šefi, direktorji, samostojni poklic, kariera, slavni ljudje, javno življenje, ugled, poklicanost, slava, cena (pri nakupu in prodaji, rezultat, cilj, sodni izrek, (signifikator: Saturn)

 

11. HIŠA

Ključne besede: DRUŽENJE, PRIJATELJI
Dodelitev naravnanega vladarja: URAN
Dodelitev naravnega znamenja: VODNAR
Tip hiše: sledeča hiša, fiksna hiša

OPIS OSEBNOSTI
Prijatelji in vsi ljudi, s katerimi imamo platonsko razmerje, spadajo v to hišo, tako kot članstvo in člani skupine ali kluba. Celo obisk predvajanje filma in obisk nekega dogodka, ker imajo vsi soudeleženci iste namene in interese. Tukaj sodijo tudi občasna poznanstva društva in zveze, omrežna dejanja. Dejanja iz te hiša lahko daje vpogled v finančno resnično ozadje delodajalca. Pokaže kje je najbolj verjetno, da boste naredili profit. Vlada tudi nad humanitarnimi zadevami in trudu, ki prispeva k izboljšanju socialnega statusa, da popravimo socialne tegobe in nepravičnost. Kadar imate želje in upanja, kjer naj bi se uresničila vaše želje, da bi se uresničile sanje. Opisuje pogoje in prilike sodobnega uspeha države, naroda, sposobnost soočanja s potrebami in pričakovanja trenutnega razvoja družbe. Zaščita ali nosilci obrtnih in stanovskih interesov ideološke skupnosti, družbene ceremonije in vrednotenje družbenih zvez, v smislu vzdrževanja stikov k širšemu socialnem sloju. Možnost najdbe pokroviteljev, sponzorjev, svetovalce, zagovornike ali protekcioniste za gospodarstvo in politiko,lahko pa tudi obratno - zavajanje zaradi slabega okolja ali druženja, zgrešena poznanstva, zaradi dvomljivih, dubioznih ali sumljivih oseb, družb ali organizacije. Namen ali smotrnost prijateljstva. Sploh nepotizem in določene namenske zveze. Pogled na stanovsko zavest in ideološke zvezne kanale. Izraža informiranost v tem zornem polju in na to osnovana usmeritev interesov. Filantrofska prizadevanja; opravljanje mecenstva, podpora talentov Na splošno opisuje socialno sedanjost v obojestranskem prežemanjem zgodovinskih posledic in prejšnjega stanja.
Opisuje v kompositu

Enajsta hiša je tudi pri kompositu hiša prijateljstva, posebno pri partnerjih, ki se ljubita je poudarjena hiša dober znak da postaneta tudi dobra prijatelja. Da se zanimata za iste stvari, ter imata veliko skupnega. Pri poslovnih partnerjih bi poudarjena hiša pomenila, da so poleg poslovnih odnosov tudi prijatelji. Glede na to kako je stanje v tej hiši se, da razbrati skupni ideali in upanja.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Opisuje institucije vlade, zunanjo politiko, zakonodajno oblast, okrajno vlado, površne zunanje politične odnose, prijateljske države, dolgoročno upanje, želje ambicije in ideale.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Želje in upanje, prijatelji in kolegi, protekcija, družbe, dobrodelne organizacije, družabne aktivnosti, letala in letalske družbe, parlament, demokracija, volitve, moderna tehnika (elektronika itd.), eksperimenti, prihodnost.

 

12. HIŠA

Ključne besede: SAMOTA, ANONIMNOST
Dodelitev naravnanega vladarja: NEPTUN
Dodelitev naravnega znamenja: RIBI
Tip hiše: padajoča hiša, spremenljiva hiša

OPIS OSEBNOSTI
Dvanajsta hiša vlada nad podzavestjo, sanjami, intuicijo in skrivnostmi. Vlada nad vsem, kar je skrito, vključno z dejanji, ki se dogajajo zadaj za sceno in so zaupni dogovori. Zdravljenje duševnih bolezni in psihičnih fenomenov sodijo sem, kajti te predstavljajo podzavest. Dinamika dejanj te hiše lahko stopnjuje naše slutnje in intuicijo. Stari astrologi so pripisovali tej hiši vsa ne-dejanja, s tem so mišljene vse stvari, ki jih naredimo, da se samega sebe, oslabimo ali uničujemo. Vlada nad počitkom, doseg konca nekega dolgega ciklusa in zaključek vseh omejitev, kot je prebivanju v bolnicah, bolniška nega na domu in celo zapor ali samote. V tej hiši je razvidno, kaj počnemo, da se pozdravimo ali kaj počnemo, da nam gre dobro. Vlada nad žrtvovanjem, notranjem trpljenju, omejitvami in skrivnimi sovražniki. Vendar sodi semkaj tudi dobrodelnost, usmiljenje, miloščina. Znano je, da sem sodijo tudi velike živali.
Semkaj spada vse, kar je za veljavni red destruktivno (zapori, poboljševalnice, norišnice, odmaknjene osebe) skrivni gospodarski in politični vladarji. Vse, kar je prepovedano, se prezira, zaničuje, ne priznava, in ne ceni; vse skrivne, tajne in samotne dejavnosti in dejanja, osebe družbe in sile, tajna služba, obveščevalna služba, policija, bolnice, samostani, internati, zapori, samotna mesta, izgnanstvo, vse kar je ilegalno ali zarotniško, tajno združenja, "streljanje" iz zasede, obrekovalne osebe in dejanja, zakotna politika, zloraba imena, podjetja tudi ponarejeni dokumenti, denar in druge materialne dobrine, osebe, izginuli in pogrešani dokumenti in stvari, nedoločeni faktorji množičnih dogodkov, legende, govorice, vzdušje panike in strahu, Sploh vsi nosilci destruktivnih idej in dejavnosti, okultnih in pokvarjenih mističnih ali kriminalnih dejanj, filozofije in zloraba vere ali oseb (v dobesednem smislu kot v prenesem smislu), vse kar je skrito, prikrito in nevidno. Sem spadajo tudi humanitarne osebe, dejanja in organizacije, zaščita človekovih pravic (prikrito, nejavno, tajno), ljudje, ki delajo v prid človeštva iz neprofitnih namenov, reševalci, zdravljenje in poprava škode socialne trdote in usod, ali pri množičnih katastrofah, privatne in verske organizacije. Na državnem sektorju vse kar je prepovedano, kar izključujejo, ker velja za asocialno, nevarno ali izpostavljen nevarnosti ali pa je ogrožen. Nastanitev oseb potrebni pomoči; koncentracijski taborišča, kazenske enote, dom invalidov, organizacije v pomoč invalidov; zasedene in obkoljena vojska, nemoč vojske: Ter organizacije, dejavnosti in oseb, ki imajo opravka z begunci, zaporniki ali osebami med, pred ali po prestajanju kazni. Sem sodijo tudi izobčenci, preganjanci ali izgnanci. Skrivanje ali začasna izginitev oseb (vagabundi). Opisuje prostore, kjer vlada taka atmosfere, kakor je pri zelo strogih internatih, ali mesta ker imajo strogo redovna pravila. Psihološko kaže 12. hiša posledice, skrite škode na osebi. Na področju medicine se tu pokažejo znaki infekcijskih ali epidemskih bolezni.
OPISUJE V KOMPOSITU
12.hiša opisuje zatirane misli in čustva. Pove, zakaj je prišlo do tega zatiranja in kakšne okoliščine so ali še vplivajo na to. V tradicionalnem pomenu so to hišo vedno povezovali s zaporom, bolnico, umikanjem in samoto. Delno to drži, vendar je tu večji poudarek na to, da pokaže na težke psihološke motnje, togo in ukoreninjeno obnašanje, ki motijo partnerstvo, ter s tem onemogoči skupno življenje. Na drugi strani sta tukaj tako izenačena, da konec koncev ne morata eden brez drugega, čeprav bi oba trpela.
OPISUJE V POLITIČNEM HOROSKOPU
Sem spada vse, kar je za veljavni red destruktivno; ter bolnice, samostan, internat, zapor, samotna mesta, tajna združenja, nosilci destruktivnih idej in dejavnosti, okultne in mistične aspekte filozofije in vere in vse, kar je skrito, prikrito in nevidno.
OPISUJE V HORARNI ASTROLOGIJI
Opisuje kje se nas drži smola, nesreča, izguba, poraz, zapor, bolnica, samostan, internat, kriminalnost, tajni sovražniki, zarote, špionaže, izsiljevanje, anonimnost, samota, izgnanstvo, pregnanstvo, psihični problemi, droge, alkohol, zastrupitev, onesnaženje, smrt.

 


 

Točna napoved

 

090 54 50

 

Ljubezen, zdravje, služba

 

Vedeževanje, Tarot Maribor, Prerokovanje tarot, Magija, Vedeževanje Maribor, Vedeževanje tarot, Horoskop Maribor, Astrologija Maribor, Magično vedeževanje, Tarot karte, Vedeževanje, Vedeževanje zdravje, Vedeževanje denar, kariera, Rojstna karta, Pogled v prihodnost, Ljubezensko vedeževanje, Prerokovanje, Magija