0
Nakupovalna košarica je prazna

KABALA


TAROT + KABALA
TAROT + KABALA

Kabala ali drevo življenja človeka


Kabala - skrivnostna, zapletena in mistična je vse življenjski nauk, katero mnogi raziskujejo, ter si preko nje širijo spiritualna obzorja, ki so našemu zemeljskemu svetu potrebna, da si hitreje krepijo duhovne poti in tako bolje razvijajo lastnega duha.

Ta starodavna modrost je v pisani besedi stara dobrih 1000 let in preko ustnega izročila mnogo več, razlaga stvaritev vesolja in življenja v njem. Gre za prejemanje znanja, kar beseda Kabbalah v hebrejskem jeziku pomeni, sočasno pa tudi prenos tradicionalnega, nekoč samo ustnega izročila. To vedo lahko posameznik preučuje celo življenje, saj tako kot se spreminja vse v vesolju, se spreminja tudi v Stvarnikovem načrtu, ki je najbolje v kabali prikazan preko drevesa življenja v katerem je vse, nam znano in nepoznano. Tradicionalna kabala uči, da se njen učenec bolj približa Stvarniku, preko njenega učenja, ter hitreje razume življenje tako, kot je. Seveda pa danes obstajajo tudi modernejši in hitrejši načini učenja kabale, za nekatere sprejemljivejši in zopet za druge nesprejemljivi.
Koncept drevesa življenja se uporablja tako v znanosti, religiji, filozofiji, kot v ezoteriki, mitologiji in drugih področjih, ter služi kot ključ, ki odklepa vrata vesolja do razumevanja mističnih namenov Stvarnikovega ustvarjanja. Drevo življenja sestavlja 10 Sefirot, ki predstavljajo Stvarnikovo manifestacijo, izžarevanje določene energije in njene kvalitete, ter 22 Netivot ali vseh življenjskih poti. V Kabali obstajajo tudi trije stebri ravnotežja, druge povezave, povezave trojic, tri razvojne stopnje, določeni nivoji, preko katerih je bilo postopoma izoblikovano vesolje in še mnogo več, vendar bomo ostali zaenkrat le pri osnovni razlagi.

Drevo življenja
Drevo življenja

Drevo življenja ali Etz Chaim je matrica, Stvarnikov načrt, po katerem je ustvarjeno vesolje. Koncept drevesa življenja se uporablja tako v znanosti, filozofiji, religiji kot v mitologiji, ezoteriki in drugih področjih. Kabala ga razlaga kot skrivnostni ključ, ki odklepa vrata vesolja do razumevanja mističnih namenov Stvarnikovega ustvarjanja. Izraža model, po katerem je narejeno vse, od neživega do človeka in od najmanjšega delca do galaksije. Resnični vidik tega se vidi kot Stvarnikova celota, katera se deli na posamezne delce, ki ustvarjajo, rastejo in se prepletajo skozi vesolje. Pri tem so medsebojno povezani na različnih nivojih, kar se ujema s teorijo o hologramskem vesolju, v katerem je vsak mikrodelec povezan z ostalimi delci in kjer je vsak delec tvorec celote. Zato vsak najmanjši delec išče ponovno združitev s Stvarnikovo celoto.
Kabalisti verjamejo, da Stvarnika ne moremo spoznati na osebni ravni, saj je za naš fizični svet »prevelik in je utelešeno vesolje«. Zato se mu preko razumevanja koncepta Etz Chaima lahko še najbolj približamo. Spiritualno preobrazbo v kabali dosegamo z učenjem in razumevanjem štirih svetov Asia, Beria, Jecira in Azilut ali svetov Akcije, Formacije, Kreacije in Intimnosti. Bistvo vseh grafik v kabali je predstavitev lastnosti sprejemanja in dejanja, ter njunega procesa zbliževanja. Skozi iluzorni sistem desetih Sefirot, ki so spiritualne dimenzije, gre za sistem nepopolnih nasprotij, ki tvorijo realno popolnost, zato Sefirot resnično razumejo le tisti, ki so na poti spiritualne preobrazbe. Kajti po kabalistični terminologiji predstavlja teh deset Sefirot, deset stopenj, ki ločujejo izvor od cilja. Namen te kreacije je potekanje dejanj in njen vrhunec je prejemanje. Energija sefirot deluje posamezno vsaka zase in v vsaki je del energije ostalih, ter so med seboj povezane. Pri meditaciji preko sefirot, je potrebno prvotno doseči stanje niča (Ajin), brez ega, nato se vizualizirajo različne barve in različni liki, ki posamezniku najbolje koristijo na njegovi spiritualni poti.
Drevo življenja sestavlja 10 sefirot in 22 netivot ali življenjskih poti. Beseda sefirot je množinska oblika hebrejske besede sefer in pomeni Stvarnikovo manifestacijo oziroma izžarevanje določene Stvarnikove energije, moči in kvalitete. Netivotov ali poti pa je 22, kolikor je tudi črk v hebrejskem alefbetu iz katerega izhaja tudi prvotno znanje o numerologiji.

1. Sefirot je KETER ali Krona
Krona je izvor Stvarnikovega dela vsega obstoječega, vsa energija obstoja izhaja iz najsvetlejše in najplemenitejše energije.V njej ni prostora za dualnosti, delitve na moškega in žensko, pozitivno in negativno, nikakršnih oblik, obstaja samo enotnost, povezanost v veliki Jaz Sem.
Jaz Sem ali Eyoh in druga imena, ko so oče, najvišji, stvaritelj ipd. (Hebrejci iz spoštovanja do Stvarnika, ne uporabljajo nikakršnega drugega imena zanj). Tej sefiri vlada nadangel Metatron, preko nje doživimo duhovno izkušnjo povezovanja s Stvarnikom, vladajoči planet je Pluton, krona je obdana z žarečo belo barvo.

2. sefirot je HOHMA ali Modrost
Sefira, ki razsvetljuje ali nebeški Oče (Abba). Desna, moška stran drevesa, nebeški, intuitivni potencial. Iz te sefire teče življenjska energija in žari v vse smeri in je vir vsega, kar obstaja. Tej sefiri vlada nadangel Raziel, v njej doživimo duhovno izkušnjo Stvarnikove vizije, vladajoči planet je Neptun, obdana je z različnimi svetlečimi barvami.

3. sefirot je BINA ali Razumevanje
V tej sefiri prevladuje ženska energija in njena inteligenca ter simbolizira nebeško mati (Ema), v kateri se skriva nebeški potencial. Simbolizira izsušeno puščavo v kateri ni življenja brez ženske energije in njenega potenciala, vlada ji nadangel Zaphkiel, mojster modrosti, v njej doživimo duhovno izkušnjo razumevanja vsega obstoječega, vladajoči planet je Saturn, obdana je z zlato-rumeno barvo.

4. sefirot je HESED ali Milost
Ponazarja sočutje, usmiljenje in prijaznost. V njej pozabimo na individualnost in se zavemo, da smo vsi eno. Izraža lastnost širitve. To je prva sefira, v kateri pride do fizične manifestacije. V njej je božanska ljubezen končno sposobna prevzeti obliko in resnični obstoj. Tej sefiri vlada nadangel Zadkiel, mojster milosti, v njej doživimo duhovno izkušnjo ljubezni, vladajoči planet je Jupiter, obdana je s srebrno-belo barvo.

5. sefirot je GVURA ali Omejevanje
Slabo kot nasprotje dobrega tvori celoto, daje kontrast, zaradi katerega stvari rastejo in se razvijajo, preko te sefire. V njej doživimo duhovno izkušnjo prepoznavanja dobrega v slabem, vlada ji nadangel Kamuel, mojster med dobrim in slabim. Preko nje doživimo duhovno izkušnjo, da se iz napak tudi učimo. Njen vladajoči planet je Mars, obdana je srebrno-rdečo barvo.

6. sefirot je TIFERET ali Lepota
Sefira sonca in središče Drevesa življenja, ki vodi do višjih sefir, zato simbolizira Tiferet-lepoto-sina, moške sefire Keter in ženske sefire Malkut. Tej sefiri vlada nadangel Rafael, mojster harmonije, njen vladajoči planet je Sonce. Obdana je z oranžno-zlato barvo, preko nje doživimo duhovno izkušnjo čiste ljubezni.

7. sefirot je NECAH ali Zmaga
To je sefira čustev, v kateri se odražajo vse emocije, osvobojene strahov in zmede. Tej sefiri vlada nadangel Haniel, mojster poguma, v njej doživimo duhovno izkušnjo osvobojenosti čustvenih strahov. Njen vladajoči planet je Venera, obdana je z zlato-roza barvo.

8. sefirot je HOD ali Sočutje
Ta sefirot izraža popolno inteligenco, najvišjo stopnjo vztrajnosti in razumnosti. Tej sefiri vlada nadangel Mihael, mojster razuma, v njej doživimo duhovno izkušnjo veličastnosti in popolnosti, vladajoči planet je Merkur, odeta je v svetlo vijolično - zlato barvo.

9. sefirot je JESOD ali Temelj
Je sefirot nezavednega, v kateri se srečata bogastvo preteklega duha in trenutno stanje živečega duha, v njej se nahajajo vsi dušni zapisi. Tej sefiri vlada nadangel Gabriel, mojster časovnih poti, v njej doživimo duhovno izkušnjo mehanizma vesolja, vladajoči planet je Luna, odeta je v modro, zeleno - zlato barvo.

10. sefirot je MALKUT ali Kraljestvo
V tej sefiri je ogledalo vseh sefir in vseh njenih poti, preko katerega dobi resničnost obliko. Predstavlja in simbolizira najvišjo energijsko obliko materializacije. Tej sefiri vlada nadangel Sandalfon, mojster pretvorb, v njej doživimo duhovno izkušnjo stvaritve, vladajoči planet je Zemlja, odeta je v zeleno, rjavo - zlato barvo.

 

 

 

VAS ZANIMA NA KATERI POTI STE? POKLIČI 090 54 50

 

 

 

Življenske poti
Življenske poti

V modelu drevesa življenja obstaja še 11. sefira, ki je "nevidna" in se imenuje DAAT ali Čisto zavedanje. Nahaja se pod sefiro Keter ter med Hohmo in Bina. Znana je tudi kot Mavrični most. V njej se odkrivajo senčne strani obstoja in njenih globin.

Drevo življenja ima poleg sefirot in njenih poti še druge povezave triad, vertikalne in horizontalne povezave, ter medsebojno prepletenost vseh sefir.

Osnovna povezava zgornje triade tvorijo sefire Keter, Hohma in Bina, ter simbolizirajo človekovega duha, NN oziroma njegovo neprekinjeno povezanost z obstojem.

Druga, srednja triada je sestavljena iz sefire Hesed, Gvura in Tiferet, ter predstavlja človekovo dušo, ki se je ločila od Stvarnika. Namen ločitve je, da si človek ustvari samostojno življenje, ki ga živi svobodno in si pridobi tovrstno izkustvo.

Tretjo spodnjo triado tvorijo sefire Necah, Hod in Jesod, ki predstavljajo osebnost človekove duše, katera se je utelesila, pridobila občutke in razum, da bi se lahko ponovno manifestirala.
Netivot ali poti, povezava sefirot in pomen:
1. Alef, "bleščeča pot" (1 - 2); soočenje s Stvarnikom
2. Bet, "prozorna pot" (1 - 3); videnje vizij
3. Gimel, "združujoča pot" (1 - 6); iskanje duhovne resnice
4. Dalet, "razsvetljena pot" (2 - 3);duhovne izkušnje
5. Hej, "konstitucijska pot" (2 - 6); raziskovanje stvarjenja
6. Vav, "večja pot" (2 - 4); razumevanje svobode
7. Zajin, "razpoložljiva pot" (3 - 6); osnova za zaupanje
8. Het, "vplivna pot" (3 - 5); razumevanje vzročnosti
9. Tet, "aktivacijska pot" (4 - 5); izkušnja zavedanja
10. Jud, "inteligentna pot" (4 - 6); znanje o obstoju
11. Kaf, "pomirljiva pot" (4 - 7); prenos zadovoljivosti
12. Lamed, "verna pot" (5 - 6); krepitev duhovnih vrlin
13. Mem, "stabilna pot" (5 - 8); razum in doslednost
14. Nun, "domišljijska pot" (6 - 7); prenova in sprememba
15. Samekh, "pot preizkušnje" (6 - 9); alkimistični procesi
16. Ajin, "pot obnove" (6 - 8); življenjska moč v dejanjih
17. Pej, "vznemirljiva pot" (7 - 8); vrednote naravnega
18. Tsadej, "admiralova pot" (7 - 9); razumevanje globin
19. Kuf, "telesna - materialna pot" (7 - 10); pogum in razum
20. Resh, "zbiralna pot" (8 - 9); spiritualne poti
21. Sin, " večna pot" (8 - 10); nadzorovanje stvarjenja
22. Tav, " upravna pot" (9 - 10); usmeritev življenjskih energij

 

TAROT, Magično vedeževanje
TAROT, Magično vedeževanje

Vedeževanje, Tarot Maribor, Prerokovanje, Magija Maribor, Kabala Maribor, Astrološko svetovanje Maribor, Rojstna karta, Magično vedeževanje, Tarot karte, Vedeževanje tarot, Vedeževanje zdravje, Ljubezensko vedeževanje, Poceni vedeževanje, Vedeževanje Maribor, POGLED V PRIHODNOST, MAGIJA, ASTROLOGIJA