0
Nakupovalna košarica je prazna

NUMEROLOGIJA in ASTROLOGIJA


Vedeževanje
Vedeževanje

 

 

Vedeževanje TAROT in napoved iz astrološke partnerske karte

090 54 50

 

 

 

numerologija, astrologija, vedeževanje tarot
numerologija, astrologija, vedeževanje tarot

 

Za kakovostno numerološko analizo je potrebno izračunati tri ključne številke – število usode, duhovno število in število imena. S pomočjo teh številk bomo dobili vpogled v karakterne značilnosti in življenjsko pot določene osebe.

 

Moč številk
Moč številk

 

CIKLIČNA ŠTEVILA
V naravi vse poteka v ciklih, na podlagi katerih lahko napovemo prihodnost. Če na primer poznamo cikel menjavanja letnih časov, lahko pozimi napovemo, da bo spet prišla pomlad.
To univerzalno zakonitost v numerologiji izražajo tako imenovana ciklična števila, ki razkrivajo našo prihodnost.
Ciklična števila se v našem življenju menjavajo v različnih intervalih - desetletnih, letnih, mesečnih, dnevnih … Ko se cikli menjujejo, povzročajo spremembe v našem razmišljanju in čustvovanju ter posledično vplivajo na naše odločitve. To je zato, ker v posameznih ciklih pridejo do izraza naše različne lastnosti in značilnosti.
Ciklična števila nam poleg prihodnosti seveda razkrivajo tudi sedanjost in preteklost - z njihovo pomočjo lahko bolje razumemo tudi svoje prejšnje in sedanje delovanje.
Ciklična števila izračunamo na podlagi števil našega rojstnega in tekočega datuma, tako da jih prištevamo med datumska števila.

OSEBNA IN UNIVERZALNA CIKLIČNA ŠTEVILA
Ciklična števila so lahko osebna ali univerzalna.
Univerzalna ciklična števila temeljijo na univerzalnih koledarskih datumih in vplivajo na vse ljudi. To so Univerzalno leto, Univerzalni mesec in Univerzalni dan in opisujejo svetovne trende, ki v danem letu, mesecu ali dnevu vplivajo na vse ljudi.
Osebna ciklična števila temeljijo na datumu našega rojstva, zato je njihov vpliv oseben. Če smo uglašeni s svojimi osebnimi cikli, lažje dosežemo svoje cilje.
Med osebnimi cikličnimi števili nekatera na nas vplivajo skozi daljša razdobja: to so Življenjska obdobja, Življenjski vrhunci in Življenjski izzivi. Ker razkrivajo dolgotrajnejše trende v našem življenju, imajo ta števila večjo težo in si jih v numerološki analizi običajno najprej ogledamo.
Števila Življenjskih obdobij predstavljajo tri glavna razdobja v našem življenju. Števila štirih Življenjskih vrhuncev opisujejo naše glavne življenjske priložnosti, števila treh Življenjskih izzivov pa naše glavne življenjske lekcije. Življenjska obdobja so temelj, na katerih slonijo Življenjski vrhunci in Življenjski izzivi, vendar pa slednje močneje občutimo.
Ostala osebna ciklična števila se menjujejo bolj pogosto in vplivajo na nas v tekočih dnevih, mesecih in letih. Izmed njih imajo največjo težo Osebna leta, ki nakazujejo osebne trende in okoliščine, ki jih lahko pričakujemo naslednje leto. Krajši je vpliv Osebnih dni in Osebnih mesecev, ki pa nam lahko zelo pomagajo pri odločitvah, ki jih moramo narediti v tekočih dnevih in mesecih.

CIKLI SO KAKOR VALOVI
Vpliv cikličnih števil je podoben valovom. Val se najprej počasi dviguje in čez nekaj časa doseže vrhunec; ta položaj nekaj časa ohranja, potem pa se postopoma zmanjšuje, dokler povsem ne izgine. Podobno se tudi numerološki cikli postopoma pojavljajo, dozorijo in nekaj časa ostanejo, potem pa počasi izginejo.
Pri numeroloških ciklih prihaja tudi do prekrivanja v njihovih začetnih in zaključnih fazah. Ko se nov cikel rodi in počasi razvija, je prejšnji cikel še vedno aktiven, čeprav počasi zamira.


ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH OBDOBIJ -
pomlad, poletje in jesen našega življenja
Če živimo dovolj dolgo, na svoji življenjski poti izkusimo tri velika obdobja. Ta tri obdobja in njihove glavne značilnosti v numerologiji opisujejo števila Življenjskih obdobij.
Naše Prvo Življenjsko obdobje zajema prvi del našega življenja in traja okoli trideset let. V prvem Življenjskem obdobju, ki ga lahko primerjamo s klitjem semena, šele tipamo okoli sebe, da bi našli svojo pravo naravo, hkrati pa poskušamo obvladovati močne sile v našem okolju, kot so starši in družbeno-ekonomski pogoji naše družine. Učinek tega cikla je med otroštvom zaradi številnih zunanjih vplivov minimalen in postane občutnejši šele od poznega najstništva.
Prehod iz prvega v Drugo Življenjsko obdobje nas lahko iznenadi, ker je prva taka sprememba v našem življenju.
Cikel našega Drugega Življenjskega obdobja bi lahko primerjeli z dozorevanjem plodu. Ta cikel zavzema sredino življenja, ko počasi pridejo na dan naši osebni in ustvarjalni talenti. Do sredine tridesetih let se ponavadi še bojujemo za svoje mesto v svetu, od poznih tridesetih do zgodnjih petdesetih let pa že postanemo sami svoji in imamo vse večji vpliv na svojo okolico.
Drugi cikel traja 27 let, nakar začne bledeti, kazati pa se začne vpliv Tretjega Življenjskega obdobja. Med tem prehodom lahko pričakujemo pomembno spremembo v svojem življenju.
V Tretjem, zaključnem Življenjskem obdobju, ki ga lahko primerjamo z žetvijo, lahko pride do razcveta naše notranje biti in izpolnitve naše prave narave. V tem obdobju se lahko naša osebnost polno izrazi, saj sta naše samozaupanje in osebna moč na višku. Nabrano znanje in življenjske izkušnje pa omogočajo modre odločitve.

KAKO IZRAČUNAMO ŠTEVILA ŽIVLJENJSKIH OBDOBIJ
Števila naših Življenjskih obdobij dobimo z reduciranjem števk dneva, meseca in leta ob našem rojstvu:
• Število Prvega Življenjskega obdobja je seštevek našega rojstnega meseca.
• Število Drugega Življenjskega obdobja je seštevek našega rojstnega dneva.
• Število Tretjega Življenjskega obdobja je seštevek našega rojstnega leta.
Vsako od teh treh števil reduciramo, dokler ne dobimo enomestnega ali pa mojstrskega števila.
Primer za osebo, rojeno 14. junija 1966:
Prvo Življenjsko obdobje: junij = 6
Drugo Življenjsko obdobje: 14 = 1 + 4 = 5
Tretje Življenjsko obdobje: 1966 = 1 + 9 + 6 + 6 = 22
Možno je, da je dvoje ali troje števil naših Življenjskih obdobij enakih.

KAKO DOLGO TRAJAJO NAŠA ŽIVLJENJSKA OBDOBJA?
Prvo Življenjsko obdobje se začne ob rojstvu in traja največ 36 let, najmanj pa 28 let. (28 let namreč v astrološki progresiji potrebuje Luna, da se vrne na isto mesto, kot ga je imela v rojstni karti).
Točno trajanje Prvega Življenjskega obdobja izračunamo tako, da od števila 37 odštejemo število svoje Življenjske poti - datuma našega rojstva, ki ga reduciramo na eno samo števko, tudi če je mojstrsko število. (Možna izjema so ljudje z mojstrskimi števili, ki so visoko duhovno razviti. Pri njih mojstrskih števil Življenjske poti 11 ali 22 ne reduciramo, tako da njihovo Prvo Življenjsko obdobje traja le 26 oziroma 15 let. Te zrele duše namreč v življenju hitreje dozorijo.)
Drugo Življenjsko obdobje vedno traja 27 let oziroma polne tri epicikle po devet let. Potem nastopi Tretje Življenjsko obdobje, ki traja do konca življenja.
Za lažji izračun trajanja Življenjskih obdobij si pomagajte z naslednjo preglednico:
Življenjska pot 1. Življenjsko obdobje 2. Življenjsko obdobje 3. Življenjsko obdobje
1 36 let od 37. do 64. rojstnega dneva od 64. rojstnega dneva
2 35 let od 36. do 63. rojstnega dneva od 63. rojstnega dneva
3 34 let od 35. do 62. rojstnega dneva od 62. rojstnega dneva
4 33 let od 34. do 61. rojstnega dneva od 61. rojstnega dneva
5 32 let od 33. do 60. rojstnega dneva od 60. rojstnega dneva
6 31 let od 32. do 59. rojstnega dneva od 59. rojstnega dneva
7 30 let od 31. do 58. rojstnega dneva od 58. rojstnega dneva
8 29 let od 30. do 57. rojstnega dneva od 67. rojstnega dneva
9 28 let od 29. do 56. rojstnega dneva od 56. rojstnega dneva
11 35 let od 36. do 63. rojstnega dneva od 63. rojstnega dneva
22 33 let od 34. do 61. rojstnega dneva od 61. rojstnega dneva
11
(zrele duše) 26 let od 27. do 54. rojstnega dneva od 54. rojstnega dneva
22
(zrele duše) 15 let od 16. do 43. rojstnega dneva od 43. rojstnega dneva

 VEDEŽEVANJE, ASTROLOŠKO SVETOVANJE

Vedeževalka

090 54 50

 

Tarot Maribor, Prerokovanje Maribor, Magija, Vedeževanje Maribor, Svetovanje Maribor. Horoskop Maribor, Numerologija Maribor, Poceni vedeževanje, Magićno vedeževanje, Moč številk, Tarot karte,  Prerokovanje, Vedeževanje, Ljubezensko vedeževanje, Vedeževanje zdravje,  Rojstna karta, POGLED V PRIHODNOST